NASTA-övningen TYYNI

År 2023 är ett viktigt år för Nylands delegation vid Kvinnornas Beredskapsförbund. Kvinnorna inom Kvinnornas Beredskapsförbunds medlemsorganisationer i vårt område genomför övningen NASTA Tyyni den 22–24 september i Dragsvik i Ekenäs. Övningen ordnas tillsammans med flera samarbetspartners, bland annat Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och Försvarsmakten (PV). Utbudet består av aktuella och intressanta kurser. ”Planeringen av övningen har kommit i gång och organisationen har en fantastisk sammanhållning. På JohdaNasta 1-kursen i Tusby fick vi för första gången träffa varandra ansikte mot ansikte och stämningen var väldigt förväntansfull och entusiastisk. Jag tror starkt på att vi med detta gäng kan genomföra en lyckad övning, dit det även för kursdeltagarna är trevligt att komma och lära sig nya och viktiga färdigheter”, beskriver Tiia Impivaara, ledare för övningen.

Övningens kurser

1. Distans- och nätutbildningens utbildarutbildning (pilot)

2. Mental kristålighet

3. Informationspåverkan

4. Lär känna milin som kvinna

5. Varje kvinnas överlevnadslåda

6. Varje kvinnas överlevnadslåda (svenskspråkig kurs)

7. Trupproviantering i terrängen

8. Cybersäkerhet

9. Tryggt ute på sjön

10. Befolkningsskyddets grunder

11. JohdaNASTA III (organisationskurs).

Kursledarna har börjat planera kurserna och söka efter utbildare. Kursledarutbildningen sker i Tusby 4–5.3.2023 och JohdaNASTA II 5–6.8.2023. Till kontoret rekryteras fortfarande fler frivilliga. Om du är intresserad av uppgifterna, kontakta Tiia Impivaara, e-post: tiia.impivaara@gmail.com. Hon hänvisar dig till rätt person.

Mera info kommer att finnas här: https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/tulossa-2021/

Börjar

Fredag 22.09.2023 – 00:00

Slutar

Söndag 24.09.2023 – 00:00

Address

Raseborgsvägen 39 10640 Raseborg

Avgiftsbelagd

Ja

Anmäl