Marthaförbundet deltar i Landsbygdsparlamentet

Svenskspråkigt program på fredag 27.9 kl. 13-14.50

Genom verkstäderna har deltagarna möjlighet att lära sig nytt, utveckla tillsammans och knyta kontakter. Svenskfinlands Byar är medarrangör för en svenskspråkig workshop om beredskap i vardagen och trygghet i byn. Workshopen genomförs enligt world-café metoden och deltagarna tar tillsammans an frågor från beredskap i vardagen till grannhjälp, cybersäkerhet, energi och hållbarhetsfrågor.

Programmet arrangeras som ett samarbete mellan Marthaförbundet, SILMU-byar, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Svenska lantbrukssällskapens förbund. Workshopsledare: Marthaförbundet; Camilla Komonen, Marika Danielsson, SILMU-Byar; Li-Marie Santala, ÖSL; Harriet Sundholm, Madelene Lindqvist, SLF; Nora Backlund, Landsbygdsnätverket; Ann-Sofi Backgren.

Börjar

Torsdag 26.09.2024 – 09:00

Slutar

Lördag 28.09.2024 – 20:00

Address

Lomatie 11 75500 Nurmes

Föreläsare

Marika Danielsson

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl