Karleby sommartorg

Projektet Östersjön 2.0 och Ekorosk uppmuntrar och upplyser om avfallssortering gemensamt på salutorget. Till ära av Åland100 och Världshavsdagen organiseras dessutom ett Snyggbeach talko vars deltagare får som tack en sopsorteringskasse.

Börjar

Onsdag 08.06.2022 – 17:00

Slutar

Onsdag 08.06.2022 – 20:00

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl