Onsdag 18.11.2020 – 18:00

Hur odlar vi välbefinnande och navigerar förändring?

I det här webbinariet berättar Katarina Blom om varför oro och osäkerhet triggar hjärnan, och vad vi kan göra för att tillsammans odla lugn, glädje och kreativitet trots tider av förändring.

Webbinariet är ett samarbete mellan Folkhälsan, Marthaförbundet, Österbottens föreningar, FinFami Österbotten, SFV (Svenska Folkskolans vänner), SÖAF (Svenska Österbottens anhörigförening), Psykosociala förbundet, Österbottens Kriscenter Valo, USM (Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård) och Barnavårdsföreningen

Börjar

Onsdag 18.11.2020 – 18:00

Slutar

Onsdag 18.11.2020 – 20:00

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl