Torsdag 30.09.2021 – 13:00

HÅLLBARHETSVECKAN: Giftfritt dagis -fortbildning

Välkommen på fortbildning om hur vi kan minska skadliga ämnen i barnens vardag på dagis, men även i hemmen. Under fortbildningen får du information om var skadliga ämnen kan finnas på daghem, hur vi kan göra för fasa ut dessa och varför barn är mer utsatta för skadliga ämnen än vuxna Vi går igenom hormonstörande ämnen, allergiframkalalnde ämnen och ämnen som klassas som cancerframkallande. Fokusområden är leksaker, köket, städning och vilan. Vi delar med oss av många praktiska tips!

Börjar

Torsdag 30.09.2021 – 13:00

Slutar

Torsdag 30.09.2021 – 14:00

Föreläsare

Cecilia Nyman

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl