Torsdag 30.09.2021 – 17:00

Hållbarhetsveckan - Familjens ekonomi

Familjens ekonomi är en föreläsning som handlar om hur man i relationer pratar om pengar, hur familjens ekonomi ändras när man får barn och hur man kan hjälpa barnet från ung ålder att förstå pengarnas värde.

Att få barn påverkar alltid ekonomin i parförhållanden och familjer. Vi går i denna föreläsning igenom hur föräldrarnas och den gemensamma ekonomin påverkas, samt hur man kan hjälpa barnet att förstå pengars värde. Det lägger grunden till en hållbar ekonomi i framtiden, för hela familjen.

Föreläsare är ekonomirådgivare Katharina Jägerskiöld.

Börjar

Torsdag 30.09.2021 – 17:00

Slutar

Torsdag 30.09.2021 – 18:00

Föreläsare

Katharina Jägerskiöld

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl