Onsdag 29.09.2021 – 18:00

Hållbarhetsveckan - Ekonomiskt välmående

Det ekonomiska välmåendet som vi alla känner är en del av vår vardag. Att känna ekonomisk stress (stress över pengar) har vi troligen alla upplevt i något skede.

Under denna föreläsning går vi igenom vad ekonomiskt välmående är, och hur vi påverkas av olika konsumtionsvanor och -beteenden i vår vardag. Hur påverkas vi av reklam, till exempel? Vi går även kort igenom begreppet ekonomiskt våld, och ser på hur man själv kan genom att vara medveten om sina inköpsvanor kan påverka hur vi mår, rent ekonomiskt.

Föreläsningnen hålls via Teams och under föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Föreläsare är ekonomirådgivare Matilda Hassel.

Börjar

Onsdag 29.09.2021 – 18:00

Slutar

Onsdag 29.09.2021 – 19:00

Föreläsare

Matilda Hassel

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl