Lördag 28.03.2020 – 00:00

Finlands svenska måltidsakademins träff

Finlandssvenska måltidsakademins första träff på Hanaholmen

Börjar

Lördag 28.03.2020 – 00:00

Slutar

Lördag 28.03.2020 – 23:59

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl