Onsdag 17.06.2020 – 16:00

Ett plastsmart hem

Föreläsningen tar fasta på hur användningen av plaster kan påverka såväl hälsan som miljön. Vi ger råd om vad som kännetecknar bättre och sämre typer av plaster, hur man plastbantar hemmet och varför det är viktigt. Temat plastsorteringen tas även upp under föreläsningen.

Tillfället är kostnadsfritt.

Börjar

Onsdag 17.06.2020 – 16:00

Slutar

Onsdag 17.06.2020 – 17:30

Föreläsare

Cecilia Nyman

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl