Onsdag 26.02.2020 – 00:00

Ekofasta

Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj för omsorg om miljön

Börjar

Onsdag 26.02.2020 – 00:00

Slutar

Lördag 11.04.2020 – 17:00

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl