Torsdag 21.11.2019 – 00:00

Att orka

Att orka är en föreläsningshelhet under två tillfällen i Vasa. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Folkhälsan, Marthaförbundet, Österbottens föreningar, FinFami Österbotten, SFV (Svenska Folkskolans vänner), Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF, Psykosociala förbundet, Kriscenter Valo

Börjar

Torsdag 21.11.2019 – 00:00

Slutar

Fredag 22.11.2019 – 00:00

Address

Vasa, 65100 Vasa

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl