Lördag 14.09.2019 – 00:00

Anmälan till Marhatorget

Marthatorgets program bygger på sju huvudteman: mat, skog, trädgård, miljö, handarbete, en fungerande vardag samt internationellt samarbete. Marthadistrikt och -föreningar välkomnas att sälja produkter på torget. Anmälan gäller endast marthadistrikt- eller föreningar, ej enskilda personer. Så här fungerar det!
På Marthatorget samlas marthor för att sälja sina produkter och för att presentera sin verksamhet. På torget kan marthaföreningar sälja sina egna produkter. Försäljningsplatserna är fördelade enligt distrikt. Försäljningsplatsen är en fjärdedel av ett tält med tak (cirka 4 m2), till grundutrustningen hör ett bord (2,2 m x 0,67 m, höjd 0,77 m) och två stolar. Distrikten ansvarar för fördelningen av platserna mellan det egna områdets föreningar. Försäljaren ansvarar själv för frakt, lagring och försäljning. På torget finns inte möjlighet att tillreda eller tillverka produkter, produkterna ska vara färdiga då de levereras till torget. Försäljningen på torget är en ypperlig möjlighet för föreningar att samla medel, samt för att visa upp verksamheten i hela dess bredd. Försäljningen ordnas tillsammans med Marttaliittos distrikt och försäljningspunkterna placeras på torget enligt de geografiska distrikten. Läs mer om Marthatorget på martha.fi.

Börjar

Lördag 14.09.2019 – 00:00

Slutar

Lördag 14.09.2019 – 00:00

Address

Senatstorget 00170 Helsingfors

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl