Tisdag 17.11.2020 – 18:00

Ålands Marthadistrikt: Kvinna och ekonomi

Ålands Marthadistrikt bjuder in alla intresserade till föreläsningen Kvinna och ekonomi med ekonomirådgivaren Mia Wägar.

Kvinna och ekonomi är en inspirationsföreläsning som riktar sig till kvinnor mitt i livet. På föreläsningen går vi igenom hur man bygger upp en hållbar privatekonomi som stöder alla livsområden. Hur påverkar det egna förhållandet till pengar vårt liv och vårt parförhållande? Hur skall vi tala om pengar med våra barn? Hur kommer vi igång med att spara och får avkastning på våra pengar? Bland annat dessa frågor diskuterar vi kring under tillfället som ordnas på den digitala plattformen Microsoft Teams.

Börjar

Tisdag 17.11.2020 – 18:00

Slutar

Tisdag 17.11.2020 – 20:00

Föreläsare

Mia-Maja Wägar

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl