Tillbaka

Lilli Lillkull är Årets Martha 2012

Publicerad 26.05.2012 kl. 15:44
"Hon engagerar, ser vikten av en god medlemsvård, samhörighetskänsla och levande verksamhet"

Lilli Lillkull är ordförande för Lappfjärds Marthaförening och utsågs till Årets Martha på vårmötet i Borgå för sina insatser för att aktivt främja det generationsöverskridande samarbetet i föreningen. Lilli Lillkull är initiativtagare till bland annat välbesökta stickträffar där marthor i alla åldrar träffas och stickar vantar efter traditionella stickmönster med lokal anknytning. Hon föreslogs till utmärkelsen av Lappfjärdsmarthorna.

– Lilli Lillkull är en person som bjuder på sig själv till förmån för marthaverksamheten. Hennes passion och genuina vilja att få rörelsen att växa syns i hennes arbete för marthaorganisationen. Lilli har med öppna armar, bärande stämma och idogt arbete skapat rum för tillväxt i marthaverksamheten för såväl yngre som äldre. Hon engagerar, ser vikten av en god medlemsvård, samhörighetskänsla och levande verksamhet och betonar förnyelse och förändring, säger de marthor som nominerade Lillkull.

Hedersbenämningen Årets Martha tillfaller årligen en person som arbetar för att stärka de värderingar martharörelsen står för: fräsch, i tiden och vågar gå sin egen väg. För att få utmärkelsen bör personen ha gjort något som är mer än det som kan förknippas med martha-arbete och som ger bevis för att martharörelsen är levande och växande. Åtminstone kriterierna ”innovativ”, ”nytänkande” och ”kreativ” bör uppfyllas för att en person ska kunna komma i åtanke för hederstiteln.

Under våren lanserar vi en ny webbsida, ursäkta eventuellt flyttkaos. Hör av er till oss om det är något ni inte hittar!

Förbundskalender

26.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.
27.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.
28.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.

 

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt