Ansökningsperioden öppen 1–28.2.2017 

Ansökningstiden för föreningsstöd 2017 infaller under perioden 1–28.2.2017.